• Isabellapr2022-03-31 13:14:12

  Нello аll, guуѕǃ Ι know, mу mеssаgе may bе tоо ѕpесifіc, Вut mу ѕistеr found nісe man hеrе аnd they mаrrіеd, so hоw abоut mе?ǃ :) I аm 27 уеаrѕ оld, Iѕаbella, from Ukraіnе, I knоw English and Gеrman languаgеs аlsо Αnd... Ι havе ѕресifiс diѕeаѕе, nаmed nymрhomanіa. Ԝhо knоw what іѕ thіs, саn understand mе (better to ѕay it іmmediаtely) Αh уes, Ι cook verу tаsty! and I lovе not only сoоk ;)) Ιm reаl girl, not рrоstitutе, аnd lооking fоr ѕеrіouѕ and hot relаtiоnshір... Anуwау, yоu саn find my рrofile hеrе: http://schotothpenlefe.tk/user/66514/

 • Мария Къркаличева2018-12-06 20:44:34

  Здравейте! Попаднах на Вашите произведения в сайта. Искам да Ви поздравя за труда! Прекрасни са нещата Ви! Успех! Бъдете здрав! Хубав и усмихнат ден!

 • Андрей Цветков2018-09-05 16:04:15

  Картината е при мен. Направо съм без думи - великолепна е !!! Благодаря за добрата сделка! С пожелания за всичко най-добро, за нови творчески успехи и до нови аукциони!

 • Катя Спасова2018-08-14 05:36:38

  Получихме картината. Подарена е по повод рожден ден и много се хареса. Висококачествена изработка, рамката също е страхотна. Благодарим Ви за съдействието и коректността. Обмисляме скоро пак да се обърнем към Вас. Успехи!

 • Спаска Чалева2018-03-16 22:02:05

  Здравейте,получих картината вчера. Благодаря за коректността! Пожелавам Ви здраве и безброй професионални и лични успехи!

 • Недялка Иванова2016-04-02 17:08:25

  Стефане, благодаря ти за подаръка, който направи на внука ми, на ловното изложение в Пловдив. Тук виждам много красиви и стойностни неща. Продължавай да правиш, това което ти харесва. Много успех ти желая!

 • Валентин Митрин2014-07-27 20:48:51

  Дървените произведения ми спряха дъха - Пожелавам много дълголетие и дано има ценители с пари да купуват. Супер - Страхотно

 • CAPTCHA Image Refresh Image
Send